• Verzorging V.V. Oosthuizen

   

  • Alle leden van V.V. Oosthuizen kunnen via afspraak een 1e kostenloze screening van 10 minuten laten uitvoeren waarna er indien nodig een behandelplan kan worden opgesteld. Dit behandelplan zal wel via de verzekering moeten lopen gezien het feit dat dit juridisch gedekt zal moeten zijn.
  • Deze screening zal worden uitgevoerd door Fysiotherapeut Patrick Hellingman of een collega en zal na contactmoment plaatsvinden op de praktijk dan wel op de club. Dit is niet gebonden aan vaste avonden of tijden.
  • Het is belangrijk dat (jeugd)trainers en (jeugdleiders) een 'kort lijntje' houden met de fysiotherapeut en de speler/speelster om in een vroeg statium van blessures vooral bij jeugdleden niet te laten verergeren.
  • Voor wat betreft de herenselectie zal Bianca Kassenberg (momenteel de verzorgster van de herenselectie) een 1e diagnose stellen en indien mogelijk een behandeling toepassen (masseren,tapen e.t.c.). Wanneer zij het na een diagnose niet vertrouwt zal/kan zij direct Patrick benaderen voor een afspraak.
  • Let wel, de 1e zorg vanuit de praktijk is met name preventief, dat wil zeggen dat er (nog) geen behandeling plaatsvindt. Wel wordt de speler/speelster gescreend, geadviseerd en begeleid bij sportblessures*


  *Sportblessures kunnen soms onnodig langdurig aanwezig zijn en matig herstellen. Dit heeft tot gevolg dat iemand daardoor langere tijd niet kan voetballen. Hier is niemand bij gebaat. In veel gevallen heeft dit beloop te maken met onwetendheid over de klachten en onwetendheid over hoe te handelen, wat wel juist niet gedaan kan of moet worden. Juist dit proberen we te ondervangen door voor iedereen toegankelijk te zijn en iedereen in een vroeg stadium hoe met klachten om te gaan. Een spelend lid met een blessure kan zich hiervoor een aantal keer geheel vrijblijvend en kosteloos laten screenen en adviseren. Bij ernstige blessures waar daadwerkelijk wel behandeling geïndiceerd is, kunnen we altijd na overleg alsnog overgaan tot het maken van een afspraak voor een behandeling fysiotherapie en of manueeltherapie. Dit verloopt dan gewoon op de praktijk volgens alle regels van de zorgverzekeraar en vergoeding vindt plaats via de zorgverzekering van de desbetreffende persoon.

   

  Bij het oplopen van een blessure en het maken van een afspraak kan er contact worden opgenomen met Patrick Hellingman 06-100 60 447.