• Uitnodiging Vrijwilligersavond 18-06-2022

  Geachte vrijwilliger,

  Onze vereniging is op 21 juni 1947 opgericht onder de naam
  Voetbalvereniging “Excelsior”. Hierdoor bestaat onze club nu onder
  de naam V.V. Oosthuizen 75 jaar. Dat is een reden voor een feest.

  Wat is een vereniging zonder vrijwilligers? U kennen wij als noeste
  werker(ster) die zich geheel belangeloos inzet om deze mooie vereniging
  te ondersteunen. Wij als bestuur zijn u daarvoor zeer erkentelijk en
  willen u bedanken en u graag uitnodigen voor een gezellige en
  informele avond onder het genot van een hapje en drankje op:

  Zaterdag 18 juni 2022 vanaf 19.30 uur.

  Er is voor gekozen om het evenement op deze datum een besloten
  karakter te geven, temeer daar er andere evenementen zijn die wel
  voor iedereen toegankelijk zijn.

  U bent dus van harte uitgenodigd. Het beloofd een prachtige avond
  te worden. Zou u zo vriendelijk willen zijn om voor 10 juni a.s. u
  aan te melden door een berichtje te sturen naar Jeep Hamstra via
  ledenadministratie@vvoosthuizen.nl. Of via de app kan dit
  natuurlijk ook: 06-28093539.

  De organiserende commissieleden en bestuur hopen u op
  deze feestelijk avond ter mogen begroeten.

  Met sportieve groet,
  Het bestuur van V.V. Oosthuizen