• PRIVACY STATEMENT

  Deze website wordt beheerd door Voetbalvereniging Oosthuizen ( VV Oosthuizen). Bij bezoek aan deze website kan VV Oosthuizen gegevens van u verwerken. Dit kan gaan om gegevens die u bijvoorbeeld via vragenlijsten of ergens anders op de website hebt ingevuld. Ook in het kader van deze verwerkingen waarborgt en respecteert de VV Oosthuizen uw privacy, onder andere door naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens en van toepassing zijnde Gedragscodes. Dit houdt onder meer in dat uw persoonsgegevens slechts gebruikt worden voor zover verenigbaar met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en u bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van uw persoonsgegevens.

  Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Adres, postcode en woonplaats
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • IBAN nummer

  Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

  Voetbalvereniging Oosthuizen verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens: gegevens van personen jonger dan 16 jaar.

  Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via ledenadministratie@vvoosthuizen.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

  Waarom we gegevens nodig hebben

  Voetbalvereniging Oosthuizen verwerkt jouw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

  • Eigen ledenadministratie (Sportlink) en aanvragen lidmaatschap KNVB
  • Verzenden van onze Nieuwsbrief ( Nieuwskraai)
  • Organisatie en communicatie rond teamindelingen
  • Vermelding van leden op verjaardagskalender* homepage website vvoosthuizen.nl
  • Vermelding naam van leden op teampagina’s* website vvoosthuizen.nl

  Privacy level kan worden ingesteld door de persoon zelf via de voetbal.nl App

  Hoe lang we gegevens bewaren

  Voetbalvereniging Oosthuizen zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn is maximaal 7 jaar.

  Delen met anderen

  Voetbalvereniging Oosthuizen verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Voetbalvereniging Oosthuizen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

  In kaart brengen websitebezoek

  Voetbalvereniging Oosthuizen gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

  Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar ledenadministratie@vvoosthuizen.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we jou om in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van je privacy. Voetbalvereniging Oosthuizen zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

  Beveiliging

  Voetbalvereniging Oosthuizen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ledenadministratie@vvoosthuizen.nl

  Voetbalvereniging Oosthuizen heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:
  – Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
  – TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
  – DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
  -DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (#company_website) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. Je kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat je omgeleid wordt naar een vals IP-adres.

  Websites van derden

  Dit Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden die via deze website via links kunnen worden bezocht. De VV Oosthuizen aanvaardt uitdrukkelijk geen enkele aansprakelijkheid voor websites van derden en door deze derden gehanteerd privacy beleid.

  Wijzigingen Privacy Statement

  VV Oosthuizen behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om deze Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.