• Oud Papier

    Het oud papier wordt op de oneven weken in Oosthuizen opgehaald door de voetbalvereniging. Dit gebeurd door de leden, die in het kader van zelfwerkzaamheid oud papier ophalen en de leden, die naast de andere taken die worden ingevuld ook nog een keer willen lopen voor het oud papier. En er is een groepje ouders en leden, die aangeboden hebben om 1 of 2 keer per jaar oud papier op te halen. Met deze groep slagen we er jaarlijks in om al het papier om de 14 dagen op te halen. Door leden, die stoppen en de groep van extra hulp van 1x per jaar ook kleiner is geworden is het aantal ophalers minder geworden. Dit betekent dat men vaker moet lopen. Het onderling regelen met elkaar gaat ook prima. De lopers krijgen vooraf het rooster toegestuurd en in de week dat ze moeten lopen krijgt men een email dat men de vrijdag moet lopen.

    In 2015 hebben we 206.460 kilo aan oud papier opgehaald. Dat is al weer 30.000 kilo minder dan het jaar ervoor. Het is een feit dat er steeds minder oud papier is. In 2012 256.780 kilo, in 2013 238.800 en in 2014 236.640. Ten opzichte van de voorgaande jaren wel een fikse daling.

    We hebben 2 vaste chauffeurs ( Jan en Jorrit), die er alles aan doen om bij ons te kunnen rijden. Ze zijn zeer te spreken over de organisatie, het altijd op tijd vertrekken en vinden het gewoon een leuke wijk om bij ons te rijden en beginnen de lopers ook goed te kennen. Mede door deze 2 vaste rijders gaat er geen onnodige tijd verloren en zij weten precies waar de kranten staan. Door de nieuwste nieuwbouw is er wel een wijkje bijgekomen.

    Ik dank alle mannen en ja hoor ook 1 vrouw voor hun inzet voor de vereniging. Het levert de club nog steeds veel geld op en dat geld is onmisbaar voor de club.

    Voor meer informatie over oud papier kunt u contact opnemen met Jeep Hamstra. Telefoon 403592.