• Nieuwjaarsspeech

  Wat een jaar…..

  Hoe toepasselijk was deze titel die we gaven aan ons clubblad van december en hoe toepasselijk is deze uitspraak op 2020. Ik richt me tot u met woorden op papier. Helaas kan ik deze niet, namens het bestuur, uitspreken op onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie.

  We hebben er met z’n allen een even bijzonder als bizar voetbalseizoen op zitten. De corona-uitbraak zorgde ervoor dat het seizoen eerder werd beëindigd en dat er geen kampioenschappen, promoties en degradaties waren. Het jaar 2020 zal daarom niet in onze geschiedenisboeken komen als één van de leukste. Wel als één van de vreemdste. Aan elke competitie kwam in het voorjaar plotseling een einde. In de zomer gloorde er weer hoop en mochten we weer gaan trainen. De wedstrijden in de eerste ronde van de bekercompetities werden gespeeld en ook de competities werden gestart. Tot in oktober er weer een (voorlopig) einde kwam aan alles.

  Wanneer we weer mogen voetballen (en trainen) en wat dat dan betekent voor de competities is allemaal nog niet duidelijk. Wat in ieder geval duidelijk is, is dat de beoogde herstart van de competities op 16/17 januari 2021 er logischerwijs niet meer inzit. Daarnaast staat ook vast dat het niet meer haalbaar is om de huidige seniorencompetities in z’n geheel te hervatten. Alternatieven die de KNVB overweegt zijn bijvoorbeeld dat de huidige competities worden opgedeeld in halve poules waarbij er alsnog een hele competitie wordt gespeeld of dat alleen de eerste competitiehelft wordt uitgespeeld. Wat het gaat worden weten we nog niet en is afhankelijk van de verdere besluiten van het kabinet en de tijd die teams nodig hebben om de trainingen weer te mogen hervatten. Op z’n vroegst weten we pas meer na de persconferentie van 12 januari. Dit geldt ook voor het vervolg van de diverse jeugdcompetities. Wanneer we meer weten, komen we in de lucht, maar laten we hopen dat we deze ellendige tijd snel achter ons kunnen laten.

  Wat een jaar was 2020. Helaas is een aantal leden of familie van onze leden ons ontvallen. Ook zijn er weer nieuwe leden bijgekomen. Uiteraard zijn we daar heel blij mee, maar onze gedachten gaan nu vooral naar hen die niet meer bij ons zijn.

  Onze financiën

  Voor 2020-2021 zullen we geen goed financieel resultaat behalen. Belangrijke inkomstenbronnen zoals de kantineopbrengsten en de toernooien vallen grotendeels weg. Gelukkig blijven onze leden en sponsoren ons trouw. Iedereen is daar enorm dankbaar voor. Vanuit het bestuur is Michel (Kochheim) “dagelijks” bezig om te onderzoeken of en zo ja waar, wij als vereniging aanspraak kunnen maken op gelden vanuit het rijk om overeind te blijven. Omdat wij de afgelopen jaren goed op ons huishoudboekje gepast hebben, zit er nog wat vet op de botten. Maar het moet allemaal niet te lang meer gaan duren!

  Algemene ledenvergadering

  De algemene ledenvergadering was een memorabele dit jaar. En dan hebben we het niet over de inhoud, maar over de wijze waarop we dit moesten doen: digitaal. Wat fijn was dat ondanks deze minder persoonlijke manier van vergaderen, er toch een behoorlijk aantal leden aanwezig was in deze vergadering. Mede dankzij hen hebben we een paar belangrijke besluiten kunnen nemen. Een paar wil ik hier nog even aanhalen.

  Per 1 januari 2021 zal er op ons gehele complex, op alle dagen van de week, niet meer gerookt mogen worden. Dit in navolging van het besluit dat we met elkaar in de ALV van 2019 hadden genomen.

  In de zomer hebben we er al kunnen wennen: contactloos betalen. Vanuit het RIVM kwam het dringende advies dit in te voeren (om mogelijke verspreidingen van het corona-virus tegen te gaan), maar ook werd vanuit de club al langer gekeken hoe wij de contante geldstroom binnen de club konden beperken. Vanaf heden kunnen we dus alleen nog maar met de pin betalen of kunnen betaalmunten worden gekocht, waarmee vervolgens afgerekend kan worden.

  Al enige jaren bestond de wens om het terras voor de kantine te verreiken met een permanente overkapping. Door de huidige ontwikkeling van het COVID-19 virus is de noodzaak voor een permanente buitenoplossing een prioriteit geworden om onze gasten te kunnen huisvesten en de kantine opbrengsten te kunnen blijven genereren. Daarom is het voor de vereniging van groot belang om deze aanpassing door te voeren. Na toestemming vanuit de overheid over het weer open gaan van sportkantines, kunnen wij onze kantine activiteiten dan (weer) blijven voortzetten. Bijkomend voordeel is dat we de permanente overkapping ook kunnen gebruiken voor de toeschouwers die naar de wedstrijden willen kijken, als de weersomstandigheden slechter zijn.

  Als bestuur zijn wij reeds gestart met het onderzoeken van de mogelijkheden naar een permanente oplossing en welke kosten hieraan verbonden zijn. Onder meer zijn we in gesprek met de gemeente (voor een vergunning en het vestigen van een recht van opstal) en denken we na over de vormgeving van de overkapping. Onze bedoeling is dit zo snel mogelijk te realiseren, waarbij wij ons zullen houden aan het investeringsbudget dat door de ALV is toegekend. De bedoeling is de bouw in eigen beheer te realiseren. Wij hopen dat te doen met steun en inzet van vele vrijwilligers weer. Aan de timmermannen, elektriciens, loodgieters en andere handige ambachtslieden onder ons de oproep om ons te komen helpen dan. Vele handen maken immers licht werk. Wil je helpen, meld je dan bij Ron Kunst aan.

  Tijdens de ALV traden 4 van de 5 zittende bestuurders af. Gelukkig waren 3 van hen herkiesbaar. Aftredend en niet herkiesbaar was Andre Jongejans. Wij hebben Andre deze avond bedankt voor zijn inzet de afgelopen jaren op voetbalgebied. Mede door zijn inzet hebben we de afgelopen jaren goede trainers gehad en was er sprake van rust in de tent. Ook heeft Andre ervoor gezorgd dat de verzorging binnen de club weer goed geregeld was. Met de komst van Bianca en daarna Bianca is daarmee in een belangrijke behoefte voorzien. Ron Petiet heeft Andre inmiddels opgevolgd. Andre nogmaals dank voor jouw grote inzet.

  Voetbalzaken

  De eerste taak van Ron (Petiet) na zijn toetreding tot het hoofdbestuur als bestuurslid voetbaltechnische zaken, was om de trainersstaf voor volgend seizoen vast te leggen. Ondanks het feit dat we door corona (te) weinig hebben kunnen trainen en voetballen, waren (en zijn) we als club er tevreden met de huidige bezetting van trainers op de damesselectie (Monique en Pascal) en de herenselectie (Egidio en Mike). Vanuit de club hebben we dan ook eind november gepolst hoe iedereen erin stond om in ieder geval nog een jaar door te gaan. Monique vervult naast haar functie als hoofdtrainer van onze damesselectie ook nog een trainersfunctie bij de jeugd van Ajax. Dit jaar was dit prima te combineren, maar hoe dit er volgend seizoen uit ziet is nu nog niet duidelijk. Monique zal derhalve op een later moment pas een besluit kunnen nemen. Gelukkig heeft Pascal aangegeven dat hij ook volgend jaar trainer wil zijn van dames 2.

  Egidio gaat helaas stoppen als hoofdtrainer bij VV Oosthuizen. In het voorjaar verwachten Egidio en zijn vriendin hun eerste kindje en Egidio heeft aangegeven daar voorlopig ook tijd en energie in te willen gaan steken. Begrijpelijk maar o zo jammer voor ons. Gelukkig heeft Mike aangegeven wel door te willen gaan bij de club als trainer van heren 2.

  In de afgelopen weken zijn we dus op zoek gegaan naar een nieuwe hoofdtrainer voor 2021-2022. Gelukkig hebben we deze ook vrij snel kunnen vinden. Edwin Degenaars zal met ingang van de zomer van 2021 de nieuwe hoofdtrainer van Oosthuizen zijn. Edwin is nu nog trainer van De Zouaven 2 en heeft daarvoor onder andere Wouda 1, Always Forward 2, nogmaals Zouaven 2 en Woudia 2 onder zijn hoede gehad. Bij Always Forward hebben Mike en Edwin al eerder samengewerkt. Wij wensen Edwin veel succes en willen Egidio alvast (maar dat zullen we later op een meer gepaste en persoonlijkere wijze doen) hartelijk danken voor zijn inzet de afgelopen jaren.

  Vrijwilligers

  In de afgelopen periode hebben we weinig tot geen beroep hoeven te doen op onze vele vrijwilligers. Toch hebben we vanuit de club ook dit jaar weer onze vrijwilligers en medewerkers kunnen bedanken met een mooi “Irish coffee pakket”. Voor de jongeren was er een bioscoopbon.

  Op dit moment onderzoeken we hoe we onze vele vrijwilligers in het kader van zelfwerkzaamheid zo goed mogelijk in kunnen roosteren. Dit gaat niet alleen over de kantinediensten, maar ook over de andere mogelijke taken in het kader van zelfwerkzaamheid. Uiteraard zal het zo blijven dat iedereen hier, waar mogelijk een keuze in heeft. Om het voor iedereen makkelijker te maken en om ervoor te zorgen dat iedereen eenzelfde inspanning levert (qua uren), gaan we zeer waarschijnlijk straks werken met een online-rooster voor de vrijwilligersinzet. In grote lijnen komt het erop neer dat je je zelf in kunt schrijven voor verschillende vrijwilligerstaken en dat iedereen dat voor hetzelfde aantal uren doet. In een app kan je vervolgens zien welke dienst je op welk moment moet vervullen. Heb je je niet ingeschreven, dan wordt dat vanuit de club gedaan. Het is vervolgens aan één ieder om de ingeroosterde taak ook te vervullen. Zo niet, dan zal, in navolging van het besluit dat de Algemene Leden Vergadering enkele jaren geleden heeft genomen, direct een boete (€ 50) verschuldigd zijn en kan helaas, totdat de boete ook is voldaan, even niet meer worden getraind of een wedstrijd worden gespeeld. Maar zover gaat het natuurlijk niet komen, want met dit systeem kan iedereen op het door hem of haar gewenste moment de zelfwerkzaamheid invullen.

  VV Oosthuizen 75 jaar

  Met mij zullen velen het jaar 2017 nog in het geheugen hebben staan. In dat jaar vierden wij ons 70-jarig jubileum en waren er diverse activiteiten dat jaar op de club. In 2022 zal onze club 75 jaar bestaan, dus wederom tijd voor een feestje. De voorbereidingen op dat jaar zijn voorzichtig van start gegaan. Hoe we invulling gaan geven zal later duidelijk worden. Voor iedereen die een bijdrage wil leveren aan de organisatie de oproep om zich bij het bestuur te melden. Samen gaan we er wat moois van maken dat jaar!

  Is er leven na corona?

  Ja natuurlijk! De dag dat corona achter ons zal liggen, komt met de dag dichterbij. Zodra het weer kan gooien wij de poort en de kantine weer open. Dan kunnen we weer avonden en zondagen doorzakken in de kantine. Met de geur van bier en de frituur, de goedkope gel in het natte haar van de sporters, op tv een kansloze Europacupwedstrijd en ondertussen dom lullen met elkaar over van alles. Voorlopig zit dit er nog niet in. Maar ooit komt het weer. Wat kijken we daar naar uit.

  Wat zou het ook fijn zijn dat onze vrijwilligers van onderhoud weer op de club aan de slag kunnen gaan en dat onze (oudere) supporters weer naar de club kunnen komen. Vrijwilligers en supporters die door Corona soms vereenzamen, omdat zij hun bijna dagelijkse contacten niet meer kunnen spreken. Hopelijk is Corona snel achter de rug zodat ook zij weer spoedig hun “normale” leven weer op kunnen pakken en hun ding kunnen doen op de club. Want we zijn tenslotte ook een plek met een belangrijke maatschappelijke functie waar iedereen terecht moet kunnen.

  Helaas dit jaar geen nieuwjaarsborrel op de club, maar zoals jullie hopelijk hebben gezien is in het clubblad van december een coupon opgenomen, waarmee je op een later moment een drankje op de club kunt komen halen. Hopelijk treffen we jullie snel en toosten we dan alsnog op een mooi, sportief, maar vooral gezond 2021!

  Met sportieve groet,

  Namens het bestuur van VV Oosthuizen,

  Arie Booij