• LEDEN VAN VERDIENSTE

  LEDEN VAN VERDIENSTE

  Ereleden en leden van Verdiensten

  Uit verkregen informatie bij andere verenigingen en in overleg met het bestuur zijn een aantal criteria opgesteld waaraan iemand moet voldoen om als erelid of lid van verdienste in aanmerking te komen. Gebruikmakend van informatie verkregen bij anderen, het doornemen van de jubileumboeken en eigen kennis worden de werkzaamheden van vrijwilligers in kaart gebracht en vastgelegd. Ook wordt er voor gekozen om vrijwilligers zelf te interviewen om een indruk te krijgen wat men allemaal heeft gedaan en meestal ook nog doet.

  Bij het 70 jarig jubileum was het een mooi moment om een groot aantal vrijwilligers te waarderen.

  Anneke Middelbeek en Jan Frikkee werden benoemd als erelid van vereniging.  

  Egbert Jansen en Fred Modder kregen een oorkonde Lid Van Verdienste en werden tevens door de KNVB gewaardeerd met een zilveren speld voor hun vele werk als scheidsrechter voor de KNVB en onze vereniging. Daarnaast werden aan de volgende vrijwilligers oorkondes Lid van Verdienste uitgereikt: 

  Marian Joosten, Jeroen Slaghuis, Tinus Pannekoek, Jan Langereis, Hans Frikkee, Lia van der Leij, Jeroen Petiet, Jack Wouda, Richard van der Leij, Nico Draaijer en Marcel Weenink.

  Opvallend was het aantal “jongeren” onder deze groep. Maar uit inventarisatie bleek dat ze vaak al vanaf hun 18e jaar in meerdere functies actief zijn geweest. Bij de Algemene Ledenvergadering werden de laatste waarderingen uitgereikt. Klaas Schoute werd benoemd tot erelid en zijn vrouw Jentien als lid van verdienste. Ook Loek Petiet werd tot lid van verdienste benoemd. Klaas en Loek zijn in 2021 en 2022 overleden. Bij de vereniging is van hun onder grote belangstelling afscheid genomen in de kantine.

  In 2019 stopte Eddie Aarse na 5 jaar als voorzitter van de vereniging en werd gewaardeerd als lid van verdienste voor al zijn vrijwilligerswerk.

  Bij ons 75 jarig jubileum in 2022 was het een mooi moment om een aantal vrijwilligers te waarderen. De volgende vrijwilligers kregen meer dan terecht een waardering uitgereikt als lid van verdienste:

  Richard Boor, Arie Booij, Saskia Booij, Ron Kunst, Isaac Koole, Tiny Koster, Jan Koehoorn, Aad Knook en Wim Zijp.

  Op 7 januari 2023 zijn tijdens de nieuwjaarsreceptie Andre Jongejans, Pascal Slaghuis en Rene Duim gewaardeerd als Lid van Verdienste van vereniging Oosthuizen voor hun vele werkzaamheden. Vele jaren hebben zij zich al ingezet als trainer en leider bij de jeugd/senioren, hebben in commissies/bestuur gezeten en vele andere vrijwilligerstaken op zich genomen. 

  We kunnen trots zijn op alle vrijwilligers bij onze verenging en danken hierbij iedereen voor hun inzet en werk voor de club. Iedereen is belangrijk en voor degenen, die zich langer inzetten, is een waardering op zijn plaats. We kunnen trots zijn op deze vrijwilligers en daarom dan ook aandacht voor hen op onze website.

  Leden van verdiensten Sinds
  Nico Draaijer 2017
  Hans Frikkee 2017
  Egbert Jansen 2017
  Marian Joosten 2017
  Jan Langereis 2017
  Lia van der Leij- van Dijk 2017
  Fred Modder 2017
  Richard van der Leij 2017
  Tinus Pannekoek 2017
  Jeroen Petiet 2017
  Jentien Schoute-Kwadijk 2017
  Marcel Weenink 2017
  Loek Petiet 2017
  Jeroen Slaghuis 2017
  Jack Wouda 2017
  Eddie Aarse 2019
  Richard Boor 2022
  Arie Booij 2022
  Saskia Booij 2022
  Ron Kunst 2022
  Wim Zijp 2022
  Aad Knook 2022
  Tiny Koster 2022
  Jan Koehoorn 2022
  Isaac Koole 2022
  Pascal Slaghuis 2023
  Rene Duim 2023
  Andre Jongejans 2023