• HISTORIE VERENIGING

  Over de allereerste voetbalvereniging die Oosthuizen in het grijze verleden rijk was, zijn helaas weinig gegevens meer beschikbaar. Die eerste vereniging heette O.V.C. (Oosthuizer Voetbal Club 1921-1925) en oefende op het terreintje achter de basisschool op het Oosteinde. Daarna verhuisde men naar de uiterwaarden aan het Beetsdijkje en werden er uitsluitend vriendschappelijke wedstrijden gespeeld.

  De club groeide en er werd uitgezien naar een terrein dichter bij het dorp. Als tussenstation werd er nog een jaar aan de Beemsterdijk gevoetbald tot er een beter ‘weiland’ werd gevonden, vlak naast de kerk (thans de Seevancksweg). De kleedgelegenheid was in het café, waar nu ex-burgermeester Den Hartog woont. De vereniging werd na 4 jaar opgedoekt. Er was te weinig animo. In 1932 werd er wederom een poging gewaagd. Voet- en korfbalvereniging O.D.I.S. zag het levenslicht. De letters stonden voor: Ons Doel Is Sport. De clubkleuren waren groen-wit met een zwarte broek of rok. De velden: op een weiland achter café Jb. Has (thans het dorpshuis).

  In het jubileumboek van de huidige vereniging kunt u over deze periode nog veel aan de weet komen. In 1937 werd O.D.I.S. opgeheven. Te weinig leden, te weinig mensen die wilden helpen en het nieuwtje van gezamenlijk douchen bij de korfbal was er ook af. Na het opheffen van O.D.I.S. stond het sportgebeuren op een laag pitje. De jeugd schoolde samen op diverse locaties waar men een ‘potje’ speelde; aan de Beemsterdijk, aan de Seevancksweg en bij het kaaspakhuis ‘Tip-Top’. Het begon weer bij menigeen te kriebelen. Wie zou er opstaan en met initiatieven komen?

  Siem Klaver en Go Jonkman trokken de stoute schoenen aan en stapten naar meester Bijlsma, het hoofd van de school. Op 3 juni 1947 werd een vergadering uitgeschreven in café Groot. Het voetbalterrein werd het oude O.D.I.S.-veld en de contributie werd vastgesteld op 35 cent voor senioren en 15 cent voor aspiranten per week (vooruit betalen!). Tevens werd het bestuur geformeerd. De inschrijving op 21 juni 1947 bij de K.N.V.B. ging echter met enige moeilijkheden gepaard. Met de aanvankelijk gekozen naam ‘Excelsior’ werd niet akkoord gegaan, omdat een andere club (uit Rotterdam) die naam al droeg. Uiteindelijk werd de vereniging onder de naam ‘Oosthuizen’ op 13 augustus 1947 ingeschreven. De vereniging telde bij het begin van de competitie 3 seniorenteams en in december 1947 kwam daar een aspirantenteam bij. Op het ‘sportcomplex’ was geen kleedgelegenheid, laat staan een kantine. Daarvoor kon men bij het café van ome Klaas Groot (in de volksmond "Blauwe Klaas" geheten) terecht. Op de zolder van het huidige Ans en Piet verkleedde men zich.

  Voetbalvereniging Oosthuizen beschikt over een zeer uitgebreid archief. Naast foto’s en krantenknipsels zijn ook alle mededelingenbladen en maandelijkse uitgaven van de Kraaienroep en het hele secretariële deel nog (bijna) geheel in te zien in het Streekarchief te Purmerend.

  Van oudsher hadden een aantal Zeevangse dorpen een bijnaam:

  de Middelier "Kikkers";
  de Warder "Beren";
  de Oosthuizer "Kraaien".

  Hoe deze "bijnamen" tot stand zijn gekomen is tot op heden nog niet achterhaald. Wat wel bekend is, is het verhaal achter de tekening van de voetbalkraai. In 1973 heeft het toenmalige redactielid Piet Roelofs deze voetbalkraai ontworpen en is er tevens een echt verenigingslied gecomponeerd. De tekst van dit lied (Roland Wouda) is hieronder opgenomen.

  De voetballende "Kraai"staat ook afgebeeld op deze website.

  Wie klopt daar zo hard op de deur,
  Het is de Kraai die de beker komt halen.
  Niet zilver maar goud is de kleur,
  En alle clubs die balen!!!!!!!

  Nee, Oosthuizen dat stelt niet teleur,
  Onze jongens die zullen nimmer falen.
  Wie klopt daar zo hard op de deur,
  Het is de Kraai die de beker komt halen.