Edwin Keizer stopt als hoofdtrainer van v.v. Oosthuizen

Edwin Keizer stopt aan het eind van dit seizoen als hoofdtrainer van v.v. Oosthuizen.
Hij heeft de keuze gemaakt om zijn contract niet te verlengen, maar maakt wel het seizoen af.
Keizer heeft te kennen gegeven zijn ambities te willen volgen om op een hoger niveau training te geven.

Oosthuizen staat momenteel op de 8e positie op de ranglijst in de 4e klasse C.
Oosthuizen gaat graag op het aanbod van Keizer in, om samen met een aanstellingscommissie op zoek te gaan naar een geschikte nieuwe trainer voor v.v. Oosthuizen voor het komende seizoen.

Namens het hoofdbestuur van VV Oosthuizen.

Eddie Aarse
Voorzitter

Hieronder treft u de profielschets voor de nieuwe hoofdtrainer van v.v. Oosthuizen:

Profielschets Hoofdtrainer V.V. Oosthuizen

V.V. Oosthuizen zoekt een trainer voor het seizoen 2018/2019 een hoofdtrainer voor de selectie. Het 1e team van V.V. Oosthuizen speelt in district West-1 in de 4e klasse C.

Taken en verantwoordelijkheden:

 • De hoofdtrainer geeft leiding aan de technische staf van het eerste elftal / de selectie (het vlaggenschip).
 • De hoofdtrainer verzorgt de trainingen van de selectie en coacht het eerste elftal tijdens wedstrijden
 • De hoofdtrainer heeft samen met de Technisch Commissie, staf en trainers een belangrijke rol in de doorstroming van talentvolle jeugd naar de selectie.
 • De hoofdtrainer toont interesse in (talentvolle) spelers uit overige elftallen en onderhoudt nauwe contacten met trainers/leiders van deze elftallen
 • De hoofdtrainer vertegenwoordigt OHZ 1 (en 2) intern en houdt hier rekening mee in communicatie en gedrag (bijvoorbeeld) alcoholgebruik

Profiel van de ideale kandidaat (geprioriteerd)

 • De trainer/coach is minimaal in het bezit van het diploma UEFA C (TC3) incl. geldige licentie en heeft ervaring met het coachen van een 1e heren elftal e.o. selectie op minimaal 4e klasse niveau.
 • De hoofdtrainer is gericht op verzorgd voetbal en weet, in samenwerking met een assistent trainer en leider, voldoende draagvlak en binding te creëren onder en met de spelers.
 • De trainer heeft voldoende oog heeft voor de verenigingscultuur met dorps karakter waarin naast prestaties gezelligheid en saamhorigheid een grote rol speelt.
 • De hoofdtrainer is een people manager en weet wat er gevraagd wordt bij het binden en behouden van (jeugdige) spelers
 • De hoofdtrainer is gericht op doorstroming van eigen jeugd en heeft tot doel om spelers en trainersstaf verder te ontwikkelen.
 • De hoofdtrainer maakt gemakkelijk contact, legt verbinding en is sociaal en empatisch in de contacten met vrijwilligers, (bestuurs)leden en sponsoren.

Over V.V. Oosthuizen

V.V. Oosthuizen is een vereniging waarbij gezelligheid, plezier en prestatie hand in hand gaat en heeft vooral dankzij veel vrijwilligers een prachtig en mooi verzorgd voetbalcomplex.
De vereniging beschikt over een eigen clublied, staat bekend als ‘De Kraaien’ en de mascotte en het beeldmerk bestaan dan ook uit een kraai.
De clubkleuren zijn zwart-wit.“Het vlaggenschip, daar wil toch iedereen bij horen”!De ideale hoofdtrainer is in staat om snel binnen de vereniging ‘opgenomen te worden’ door aanwezig te zijn tijdens evenementen en op andere momenten. Zodanig dat hij enerzijds snel bekendheid geniet binnen de vereniging en anderzijds een beeld krijgt van ‘wie-wie’ is binnen de vereniging. Met als doel direct binding te krijgen tussen vrijwilligers en overige leden binnen de club en de selectie.

Voorwaarden

V.V. Oosthuizen gaat een contract aan tot 1 juni 2019.

 

Nieuwjaarsreceptie 6 januari 2018

Zaterdag 6 januari bent u als (ere-)lid, vrijwilliger of sponsor van V.V. Oosthuizen van harte welkom op de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie.
Aanvang 18:00 uur.

De herenselectie traint vanaf 16:30 uur en wellicht wordt er nog een wedstrijdje georganiseerd.

Wees welkom!

 

Sponsor en vriendenavond

Op 09 februari aanstaande is onze jaarlijkse sponsor – en vriendenavond.

Om 19.30 uur worden alle vrienden verwacht waarna we met een kop koffie weer zullen beslissen welke aanschaf we vanuit de opbrengst van de vrienden zullen doen.
Wanneer je ideeën hebt waaraan we volgens jou het geld aan moeten besteden, mail dan nu naar sponsorcommissie@vvoosthuizen.nl en geef je idee met onderbouwing en kosten voor 15-01 aanstaande door.
(we hebben al 1 reacties ontvangen en het wordt daarom eenvoudig in de beslissing wanneer dit idee als enige blijft staan)

 Om 20.30 uur worden de overige sponsoren verwacht en zullen we na welkom te zijn geheten worden vermaakt door onze spreker: Roelof Luinge.
Hij zal ons onder andere meenemen naar mooie anekdotes uit het verleden.

Nadat dhr. Luinge heeft gesproken zullen we gaan genieten van een hapje en drankje en kunnen we samen met alle andere sponsoren en vrienden een gezellige avond hebben.

 Zet daarom deze datum alvast in je agenda.

 Namens de gehele sponsorcommissie: Carla, Michiel, Michel, Matthijs en Albin

Santhe sponsort Oosthuizen per Oliebol

Bij de sponsorcommissie kwam recent het bericht dat bakkerij Santhe te Oosthuizen een sponsoring wil doen aan onze vereniging.
Van alle verkochte oliebollen op 31-12-2017 wordt € 0,10 gedoneerd aan Voetbalvereniging Oosthuizen.
Hierbij wordt Sandor van der Leij alvast hartelijk bedankt voor dit geweldige gebaar.

U weet bij deze waar u uw oliebolle kunt halen en ons kunt steunen.

Alvast fijne kerstdagen en een voorspoedig, sportief en gezond 2018 gewenst.

Voetballen en schaatslessen

Geachte voetballende ‘schaats’leden en ouders,

Als jeugdbestuur willen wij u informeren betreffende het volgen van schaatslessen tijdens de voetbalcompetities in 2017 (najaar) en 2018 (voorjaar). Dit om misverstanden te voorkomen. De schaatslessen bij de IJsclub gaan binnenkort weer van start en zullen tot medio maart 2018 duren. De schaatslessen worden gegeven op de zaterdagochtend met de daarbij behorende reistijden.
In het bewaarnummer staat daarover het volgende (www.vvoosthuizen.nl):

Door de K.N.V.B. ingestelde verkorte winterstop, ontstaat er een probleem voor de leden die in de winterperiode willen gaan schaatsen. Immers veel wedstrijden worden gespeeld op tijden dat deze leden ook aan het schaatsen zijn. Het is niet te organiseren dat van week tot week bekeken wordt welke schaatsende spelers wel of niet beschikbaar zijn om te voetballen. Derhalve heeft het bestuur moeten beslissen dat indien je gaat schaatsen in de winterperiode, je vanaf de schaatsperiode niet in competitieverband kunt voetballen. We doen dit niet om te bereiken dat je niet gaat schaatsen – dat is immers een vrije keuze – maar we willen voorkomen dat onze coördinatoren extra werk hebben bij het steeds opnieuw inpassen van spelers in de teams. Uiteraard kun je wel gewoon meetrainen. Na het schaatsen zullen we trachten je weer in te delen in een willekeurig team.

Wij verzoeken u om de leiders op de hoogte te stellen als uw kind aan de schaatslessen gaat deelnemen. Wij kunnen dan rekening houden met formeren van de teams om aan de voetbalcompetities deel te nemen.

Alvast bedankt voor uw medewerking,

Het jeugdbestuur

Trainingen tijdens de winterstop (Jeugd)

In verband met de winterstop zijn de laatste trainingen voor de jeugd op 21 december 2017.
Vanaf 8 januari 2018 beginnen de trainingen weer.

In verband met het kerstdiner op 20 december op school zullen de jongens en meiden van de O9, O11 en de MO13 de laatste training al op 13 december hebben. 

Wanneer een elftal door wil trainen kan dat in overleg gebeuren.
Het is aan de trainers en de spelers om dit in overleg met elkaar af te stemmen.
Teams die (door) trainen tijdens de winterstop wordt gevraagd dit even aan te geven bij het Jeugdbestuur (Cor Jan Jonk).

Alles over afgelastingen.

De  periode van (mogelijke) afgelastingen is weer aangebroken.

Vandaar deze mededeling;

Indien er wedstrijden worden afgelast dan gaat U naar de website van de v.v.Oosthuizen onder het “kopje programma

Indien de trainingen niet doorgaan i.v.m. te natte velden/bevroren velden, vindt u dit op de website bij “afgelaste trainingen”.
Daar staat dan, per veld, of dit veld wel/ niet beschikbaar is.

De bekend making van ”afgelastingen van de training” staat er uiterlijk om 16.00 uur op.

 

WO 22-11 geen Trainen Jeugd t/m O13 ivm Sinterklaast feest

Woensdag 22 November is er geen trainen voor de Jeugd O8,O9,O11 en O13 in verband met het sinterklaas feest.

Het Sinterklaast feest voor de jeugd is op onderstaande tijd in de kantine.

Teams /Leeftijd Tijdstip
Jongens / Meiden O8 16:00-18:00
Jongens / Meiden O9 16:00-18:00
Jongens / Meiden O11 16:00-18:00
Jongens / Meiden O13 19:00-21:00

 

Ereleden en leden van Verdiensten

Ereleden en leden van Verdiensten

We hebben gekeken welke criteria andere verenigingen gebruiken en in overleg met het bestuur een aantal criteria opgesteld waaraan iemand moet voldoen om als erelid of lid van verdienste in aanmerking te komen.

Wij zijn gaan beoordelen wie actief als vrijwilliger werkzaam is binnen onze vereniging en wat zij doen of hebben gedaan. Ook gebruiken wij deze informatie om vast te leggen hoe lang iemand al actief is en welke werkzaamheden.

We kregen informatie van anderen en moesten putten uit ons eigen archief. Jubileumboeken werden uitgeplozen en we hebben ervoor gekozen om (in) direct informatie te krijgen van de vrijwilligers zelf. Na deze inventarisatie bleek dat een groot aantal vrijwilligers in aanmerking kwam voor een waardering. Het 70e jarig jubileum was een mooi moment om deze vrijwilligers in het zonnetje te gaan zetten. Een combinatie van vrijwilligersavond en jubileumavond zorgde ervoor dat we meer dan 200 (oud)leden, vrijwilligers en andere genodigden op 24 juni 2017 konden begroeten in de kantine.

Anneke Middelbeek, Jan Frikkee werden benoemd als erelid van vereniging. Ook Jos Honkoop, die al in 2009 erelid was geworden, maar bordje nooit had ingeleverd, werd ook geroemd om zijn vele werk en zal ook als erelid de plaats krijgen, die hij verdiend.

Egbert Jansen kreeg een oorkonde Lid Van Verdienste en werd tevens door de KNVB gewaardeerd met een zilveren speld voor zijn vele werk als scheidsrechter voor de KNVB. Daarna reikten Andre Middelbeek en Jeep Hamstra oorkondes Lid van Verdienste uit aan:

Marian Joosten, Jeroen Slaghuis, Tinus Pannekoek, Jan Langereis, Hans Frikkee, Lia van der Leij, Jeroen Petiet, Jack Wouda, Richard van der Leij, Nico Draaijer en Marcel Weenink.

Opvallend is het aantal “jongeren” onder deze groep. Maar uit inventarisatie bleek dat ze vaak al vanaf hun 18e jaar in meerdere functies actief zijn geweest.

We konden terugkijken op een geslaagde avond met zoveel nieuwe ereleden en leden van verdienste. Echter niet iedereen kon er 24 juni bij zijn, dus zijn op de Algemene Ledenvergadering van 25 september de laatste waarderingen uitgereikt. Klaas Schoute werd benoemd tot erelid en zijn vrouw Jentien als lid van verdienste.

Fred Modder werd lid van verdienste en kreeg van de KNVB ook de zilveren speld voor al zijn fluiten van wedstrijden voor de KNVB en onze vereniging.

Ook waren we er achter gekomen dat Loek Petiet ten onrechte niet was gewaardeerd op 24 juni. Door zijn gezondheid moest hij 3 jaar geleden stoppen, maar heeft zich ook zeer vele jaren ingezet voor de club, dus kwam hij ook zeker in aanmerking voor een waardering. Dus we waren blij ook Loek als lid van verdienste te kunnen benoemen.

We kunnen trots zijn op alle vrijwilligers bij onze verenging en danken hierbij iedereen voor hun inzet en werk voor de club. Iedereen is belangrijk en voor degenen, die zich langer inzetten, is een waardering op zijn plaats. We kunnen trots zijn op deze vrijwilligers en daarom nu ook aandacht voor hen op onze website.

Commissie waarderingen

Andre, Arian en Jeep

Pagina Ereleden  >> KLIK HIER <<
Pagina Leden van verdiensten >> KLIK HIER <<

 

 

Meld je aan voor de nieuwsbrief