Bijeenkomst visievorming V.V. Oosthuizen

Beste leden,

Op maandag 25 januari 2016 vanaf 19:30 uur vindt een vervolgbijeenkomst plaats in het kader van het gezamenlijk vormen van een toekomstvisie voor onze mooie vereniging.
Hierbij worden wij wederom ondersteund door de KNVB.

Onderwerpen van deze avond zullen in ieder geval zijn:

  1. Terugblik op een 1e zeer positieve bijeenkomst 3 november 2015 waarbij een SWOT analyse is gemaakt.
  2. ‘Vieren’ en delen van de reeds opgestarte initiatieven van aanwezige leden
  3. Afspraken maken over het vervolg en richting geven aan ‘waar staan we voor’ als V.V. Oosthuizen?

Mocht u hierbij aanwezig willen zijn en ook een bijdrage willen leveren als (oud)lid, vrijwilliger, sponsor of als ouder dan bent u van harte welkom.
Meldt u zich dan s.v.p. aan Mirjam Tolsma via: secretaris@vvoosthuizen.nl

Samen staan we (immers) sterker!

Met vriendelijke groet,
Eddie Aarse

Voorzitter V.V. Oosthuizen

Indelingen jeugdteams voorjaar bekend.

De indelingen van de jeugdteams voor de voorjaarscompetitie zijn bekend.
Onder teams op de website zijn de competitiegegevens in te zien.

Verder zijn de F1, D1, ME en de MB door naar de volgende ronden in de beker!

 

 

Speech Nieuwjaarsreceptie

Nogmaals dank voor de aanwezigheid van vele leden tijdens onze gezellige nieuwjaarsreceptie.
Mocht u de speech of de nieuwjaarsreceptie gemist hebben dan kunt u de speech hierbij nog eens rustig teruglezen.

Een sportief succesvol maar vooral gezond 2016 toegewenst!

Namens uw bestuur,
Eddie Aarse
Voorzitter V.V. Oosthuizen

 

Speech Nieuwjaarsreceptie VV Oosthuizen

Dames en heren, leden, ere-leden, trouwe vrijwilligers, sponsors, ouders, overige belangstellenden en jongens en meisjes,

Namens alle bestuursleden heet ik u en jullie van harte welkom op deze nieuwjaarsbijeenkomst van onze mooie vereniging VV Oosthuizen. Fijn dat u allemaal de moeite heeft genomen op deze nieuwjaarsreceptie aanwezig te zijn Vorig jaar voor het eerst op zaterdag en dat is goed bevallen, dus vandaar dat we dat dit jaar hebben herhaald.

De komende 15 minuten neem ik graag mee in een korte terugblik op 2015 en een vooruitblik op 2016.

Vorig jaar rond deze tijd begon ik de nieuwjaarsspeech met de opmerking Samen staan we sterker! En als we terugkijken op het afgelopen jaar en vooruit kijken naar het jaar dat voor ons ligt, dan geldt dat onverminderd. In een vereniging hebben we elkaar namelijk hard nodig en ik ben er trots op en verheugd mee dat wij het afgelopen jaar weer hebben kunnen rekenen op steun, tijd, geld en vooral veel loyale betrokkenheid van vele sponsors en vrijwilligers. Zonder anderen te kort te willen doen wil ik hierbij straks een paar concrete voorbeelden en namen noemen.

Dit jaar wil ik met u, anders dan vorig jaar, niet te lang stilstaan bij wat er in het afgelopen jaar aan narigheid heeft plaats gevonden in de wereld. Sterker, ik wil graag samen met u vooral stilstaan bij zaken die relevant zijn voor uw en onze vereniging, en dan in het bijzonder de positieve zaken. Daarbij kijken we even terug maar vooral weer snel vooruit. De wind van gisteren brengt je vandaag namelijk nergens. Dit laatste heb ik overigens niet zelf bedacht maar wel een waarheid als een koe.

Afgelopen jaar hebben we een Webshop gelanceerd. Waar tegen zeer acceptabele prijzen online prachtige Oosthuizen kleding besteld kan worden. Alle jeugdleden hebben deels van de club, deels door een anonieme gift en deels door een bijdrage van VROOM een trainingshirt ontvangen. Bianca Slager en Ineke de Waar zijn bereid gevonden te helpen bij de uitgifte van alle bestelde kleding en hebben daar boven op zolder een prachtige winkel voor.

Onze sponsorcommissie is versterkt met Carla Middelbeek en Saskia Booij. Saskia richt zich (naast vele andere activiteiten) voornamelijk op de coördinatie en werving van balsponsors en Carla richt zich vooral op de ondersteuning rondom de werving van Vrienden van VV Oosthuizen en samen met de Vrienden op de besteding van het jaarlijks gespaarde bedrag. U kunt overigens nog steeds lid worden voor een jaarlijks bedrag van 50 euro.

De kantinecommissie is uitgebreid met Marco Langereis. Marco ondersteunt bij de planning en indeling van de kantine- en bardiensten. En geloof me, dat is heel belangrijk maar vooral ook heel veel werk. Het is niet eenvoudig dit voor ieder weekend rond te krijgen. De kantinecommissie zou graag zien dat voor de zondagen vaste koppels bij toerbeurt beschikbaar zijn. Dat geeft bestendigheid en rust. Mocht u samen met een maatje dit leuk vinden dit op u te nemen, schroom dan niet u aan te melden bij Ron of één van de andere kantinecommissieleden.

We hebben een zeer succesvol Bedrijventoernooi gehad. Met veel deelnemende bedrijventeams die sportief en financieel een bijdrage hebben geleverd. Een groot deel van de opbrengst van dit toernooi, namelijk 3.000 euro is in de vorm van een cheque door Albin en Marian uitgereikt aan de bewoners van ons eigen zorgcentrum in Oosthuizen. Zij hebben nog een prachtig, volledige verzorgde dag in het verschiet. Mooi dat wij met elkaar een dergelijke grote bijdrage hebben kunnen leveren aan onze lokale maatschappelijke betrokkenheid.

Onze lokale Supermarkt, De Plus, heeft middels een behoorlijke financiële bijdrage al onze jonge en oudere scheidsrechters volledig in het nieuw gestoken. U kunt ieder weekend zien wat een schitterende en professionele uitstraling dat geeft. Wij danken de familie Vreeswijk hiervoor.

Nadat we eerder de samenwerking en hoofdsponsorschap met Noord Holland Catering al hebben kunnen verlengen heeft afgelopen zomer VROOM Funderingstechnieken het hoofdsponsorschap voor onze jeugd wederom verlengd. De gehele jeugdafdeling is hierom afgelopen seizoen volledig in het nieuw gestoken. Wij zijn Peter Vroom dankbaar voor deze bijdrage en het vertrouwen.

In juni hebben wij samen met Noord Holland Catering een geweldige avond beleefd tijdens een heus voetbalgala in de Grote Kerk van Oosthuizen. De mensen die aanwezig zijn geweest zullen dat bevestigen. Clemens en Wouter de Lange hebben als professionele showmasters de avond aan elkaar gepraat. André Jongejans, Jeroen en Pascal Slaghuis hebben een groot deel van het opstellen van het programma verzorgd. Het is op zijn plaats Henk en Wouter van NHC nogmaals te bedanken voor de fantastische verzorging van en op deze avond met o.a. een heerlijk galadiner. Geef ze alsjeblieft een warm applaus! We zullen binnenkort dit evenement evalueren en samen met het bestuur bepalen of we dit in 2016 wederom zullen organiseren.

En wat gaat 2016 u, mij en ons dan brengen? Hopelijk sportief succes en gezondheid. Veel weten we (gelukkig) nog niet. Maar wat we wel weten ga ik u nu vertellen:

Per heden zijn wij gelegen in de gemeente Edam-Volendam. Ineens zijn we één van de 4 voetbalverenigingen in één gemeente. Dat zal vóór- en nadelen met zich meebrengen. Als bestuur zullen we ons de komende tijd verdiepen in de mogelijkheden en kansen die een grotere gemeente met zich meebrengen.

25 januari gaan wij samen met ongeveer 30 leden verder met het vormgeven van een visie en missie van onze vereniging. Daar zijn wij in november 2015 al mee gestart en dat heeft al geleid tot een aantal mooie uitkomsten. Een voorbeeld hiervan is dat Bart Dijkstra, Niels Hoedjes en René Duim voortaan op een persoonlijke wijze nieuwe leden een warm welkom willen heten en ze wegwijs zullen maken in onze club. Dit zal worden ondersteund door een brochure die momenteel onder handen is.

Wij zullen onze kantine een ‘opfrisbeurt’ geven en een wat warmere en gezelligere uitstraling geven. Hierbij worden we bijgestaan door Daniëlle en John Steur van Woninginrichting AanHuis.nl uit Warder. Uiteraard zullen we hierbij zorgvuldig op de financiën letten en dit met beperkte middelen optimaal verbeteren.

5 februari zijn alle sponsors en de Vrienden van Oosthuizen van harte uitgenodigd zich middels een hapje en een drankje door onze club te laten fêteren. De avond wordt opgeluisterd door een inspirerende spreker.

2016 brengt ook het 25e Lagere Senioren Toernooi, en wel op 21 mei a.s. Dat belooft een groot feest te worden! Jeep Hamstra en Wim Zijp hebben aangegeven na deze 25e keer te stoppen met de organisatie (en er zijn anderen die er over twijfelen). Het bestuur zal samen met de organisatie binnenkort om tafel gaan om te bezien of en hoe het Lagere Senioren Toernooi voortgezet kan worden. Wim, is overigens verhuisd naar Edam. Wim heeft jarenlang de bardiensten gedraaid op de Lagere Seniorenavond, is al gevonden door EVC dus heeft er hier mee moeten stoppen. Dat is jammer, maar er zijn door inspanningen van Fred Kooij al opvolgers gevonden. Namelijk Rob de Rooij, Jack Wouda, Willem Zwarts met als back-up (onze wedstrijdsecretaris) Matthieu Hendrixz. Dat is echt top. Geef ze een applaus.

En als we het dan over senioren hebben dan slaan we het bruggetje naar onze herenselectie. De mannen van het 4e zijn in navolging van het 3e vorig jaar bereid gevonden in te vallen voor ons 2e team. Dat is ook weer een mooi voorbeeld van saamhorigheid en ondersteunt mijn adagium: Samen staan we sterker! Mannen van het 4e bedankt!

En dan onze Heren 1. Ik wil graag beginnen met namens deze mannen alle supporters (en zeker de trouwe aanhang uit de onderhoudscommissie) bedanken voor de loyale steun en aanwezigheid bij zowel thuis- en uitwedstrijden, ook wanneer de resultaten achterblijven bij de ambitie.

Daarnaast wil ik namens het bestuur en de vereniging Jeroen Slaghuis, André Jongejans (en zeker ook Sander Middelbeek) bedanken die samen met elftalbegeleider Richard Kerkenaar hun resterende vrije tijd hebben gestoken in het trainen, coachen en begeleiden van ons Heren 1 na het vertrek van Cor Smit.

Voor het resterende seizoen hebben we een trainersduo gevonden in de namen van Levent Tekinturk en André Teuling. Levent is voorgedragen door Sander Middelbeek. Levent liep stage bij de (huidige) club van Sander als assistent trainer. Levent is een ambitieus beginnend hoofdtrainer met TC2 diploma en is licentiehouder.

André is een oude bekende van onze club. André heeft na een succesvolle start en carrière bij VV Oosthuizen vele clubs op hoog niveau getraind en is bereid gevonden na een aantal jaren rust in zijn trainersloopbaan, als hoofdtrainer bij onze club aan de slag te gaan. Samen met Levent, Jeroen Slaghuis, André Jongejans en Richard Kerkenaar zullen zij het seizoen afmaken met als belangrijkste ambitie de competitie minimaal als 10e te eindigen door Plezier en Prestatie met elkaar te verenigen.

Richard Kerkenaar is bovendien bereid gevonden de opleiding voor sportmasseur te volgen waardoor Heren 1 op korte termijn een professionele verzorger heeft. Nienke de Rijk is bereid gevonden als fysiotherapeut op minimaal 1 trainingsavond in de week aanwezig te zijn voor een eerste diagnose en advies voor iedereen die een blessure heeft.

U ziet wel. Ik herhaal het nog maar een keer. Samen staan we sterker!

Bij Dames 1 loopt (misschien met uitzondering van de gewenste plaats op de ranglijst) alles soepel en staat een goede organisatie. Toch Martin?

Wij zijn verheugd dat wij dit seizoen zelfs een Dames 2 hebben mogen verwelkomen. Daar zoeken we overigens nog een trainer voor. Dus als u beschikbaar bent of nog iemand weet? Laat het weten aan Demy of Natasja.

En dan, voordat ik bijna ga afsluiten. Nu we het toch over dames hebben. Morgen om 12 uur zullen Dames 1, Dames 2 en de meiden van MC1 en MB1 deelnemen aan een nieuwjaarsduik in het zwembad van Warder. Zij doen dat niet zomaar. De opbrengst gaat naar het goede doel Fight Cancer, Live Life! U kunt de dames en meiden nog financieel steunen maar in ieder geval mentaal steunen door ze morgen aan te moedigen. 12 uur, Warder zwembad.

2017 bestaat VV Oosthuizen 70 jaar. We zullen het komend jaar al nadenken over hoe we dat met elkaar willen vieren. Ideeën zijn van harte welkom.

Ik ga nu echt afronden. Lieve mensen, 2016 wordt ook weer een bijzonder jaar. We zullen pieken en dalen tegenkomen. Die pieken vieren we zoveel als mogelijk samen. Maar wanneer er dalen zijn, zullen we er ook voor elkaar zijn. Daar zijn we een vereniging voor. Met mensen die voor elkaar klaar staan en van elkaar weten dat er meer overeenkomsten dan verschillen zijn.

Samen is namelijk het nieuwe ik, samen staan we sterker. Ik wens u nog een fijne en gezellige avond en een gelukkig, sportief succesvol en vooral gezond 2016. Ik dank u voor uw aandacht en samen met u wil ik graag toosten op het nieuwe jaar! Gelukkig nieuwjaar!

Proost!

 

 

Verslag voetbal uitje Selectie

De mannen van Oosthuizen verzamelde in het holst van de nacht (6:00) op het parkeerterrein van ons Oosthuizen. Nadat onze spits Huub Degeling ook gearriveerd was om 6:10 werd koers gezet richting Duitsland. Ons vlaggenschip zou in de middag aantreden tegen het Duitse Badsalzulfen. Ondanks dat de Duitsers een paar klasses hoger speelde, wilden onze jongens een mooie pot op de mat leggen. Na een kleine 3 uur reizen kwam Oosthuizen aan bij de voetbalclub Badsalzulfen, tijdens de inspectie van de voetbalclub bleken de Duitsers al in het voordeel te zijn. De club lag namelijk op ongeveer 300 meter hoogte, maar onze jongens zijn voor niemand bang en zo dus ook niet voor de Duitsers. Oosthuizen werd vriendelijk ontvangen en nadat de Duitsers het befaamde Oosthuizen vaantje kregen uitgereikt was het tijd voor de aftrap. Voordat Oosthuizen het veld opliep,viel het oog nog op de meegereisde supporter Bettina Kerkenaar, Bettina had gebruik gemaakt van de combi deal (reis per trein en pendelbus). Oosthuizen had een duidelijk doel tijdens de wedstrijd en dit was dan ook om het opbouwen van achteruit te trainen tijdens de wedstrijd. Dit ging buitengewoon goed tijdens de wedstrijd en de Duitsers wisten niet wat ze overkwam. De Duitsers probeerde ons Oosthuizen nog wel onder druk te zetten, maar Oosthuizen voetbalde zich hier prima onder vandaan. Oosthuizen kwam dan ook het beste uit de startblokken. De toon was helemaal gezet nadat Oosthuizen zich via prima positiespel onder de Duitsers vandaan voetbalde en Youri Bol vanaf de middellijn zag dat de keeper te ver voor ze doel stond. Bol twijfelde niet en haalde uit van zo’n 40 meter. Keeper Johman rende hard terug en kon met een wanhoopspoging de bal nog net over tikken. De keeper moest alles geven en kwam daarbij hard terecht, waardoor verzorging nodig was. De Duitsers wisten vanaf dat moment dat Oosthuizen de reis niet voor niks had gemaakt. Na weer een mooie aanval vanaf de flanken, schoot Sjoerd van der Tas op de paal. Oosthuizen was dreigend, maar de Duitsers kwamen ook beter in de wedstrijd. Oosthuizen werd iets te enthousiast en probeerde wat riskanter op te bouwen. De Duitsers lieten dit niet toe en strafte een riskante bal dan ook genadeloos af 1-0. Spijtig want Oosthuizen kwam zo goed voor de dag. De Duisters namen vanaf dat moment het spel over en onze jongens hadden daar wat meer moeite mee. Vlak voor rust lieten de Duitsers dan ook hun klasse zien. Jürgen Badmeister lobte de bal na een mooie aanval over onze Douwe heen 2-0. Tijd voor de thee, waar Oosthuizen in de rust aangaf dat het nog niet gedaan was. De jongens die wat pijntjes hadden maakte plaats voor de fitte jongens. Zo viel Terry Sekuur na rust in. Terry de man die met links en rechts scoort, liet de Duitsers weten dat hij gebracht was voor de goals. Zo startte Oosthuizen weer zeer sterk na rust en zetten de Duitsers flink onder druk. Na een aanval over de flanken, werd onze Terry door een pass van Sjoerd van de tas voor de keeper gezet. Sekuur twijfelde niet en schoot de bal hard in het dak van het doel 2-1! Onze jongens zette flink door en konden de Duitsers redelijk tegen houden, maar Oosthuizen realiseerde zich ook dat de ziekenboeg bij het team al een lange lijst was. Er werd dan ook geen risico genomen met lichte blessures tijdens de wedstrijd. Daarom werd Richard Neefjes die liesklachten  ervaarde naar de kant gehaald in de 75ste minuut. Oosthuizen kwam hierdoor met 10 man te staan en de Duitsers, die tenslotte nog een paar klassen hoger speelde dan ons Oosthuizen, maakte hier gretig gebruik van. Nadat Oosthuizen moe gestreden een corner weggaf aan de Duitsers, lieten zij hun ingestudeerde variant zien. Waarbij de bal van buiten de 16 mooi in het kruis werd geschoten 3-1. Het viel ook op dat de spitsen van de Duitsers ver achter de verdediging van Oosthuizen wilde spelen. Oosthuizen dat daarom besloot de spelers buitenspel te zetten, had 1 belangrijk item over het hoofd gezien. Dat is namelijk dat de grensrechters in Duitsland alleen beslissen over uitballen. Nadat de spits van de Duitsers dus een paar meter buitenspel stond, riepen de verdedigers van Oosthuizen naar de grens, die op dat moment met zijn kleinzoon stond te spelen, de scheids liet echter doorspelen en de spits maakte 4-1. Erg jammer. Na de 4-1 werd er afgefloten en ging Oosthuizen naar de kleedkamer voor de 3e helft. Nadat de Duitsers vroegtijdig afhaakte ging Oosthuizen naar de bar van het hotel, dit zodat onze chauffeurs ook een biertje konden drinken. De sfeer en het tempo zaten er goed in en nadat onze penningmeester Richard meerdere keren met de pet langs geweest was, was het tijd voor het avondeten. In het rustige restaurant, valt een voetbalclub natuurlijk nogal op en het hotel vond het belangrijk dat er geen overlast was voor de andere gasten. Gelukkig hadden wij onze Youri Bol die het woord nam,richting de andere gasten. Mein liebe freunden klonk het in vloeiend Duits uit Bol zijn mond en daarmee probeerde Bol de gasten gerust te stellen. Dit lukte aardig, alleen goot Clemens de Lange een halve liter soep over ze hand, deze werd dan ook met brandwonden naar de EHBO gebracht. Na de verzorging van het hotel, kon Clemens de avond zonder verdere gevolgen voortzetten. Onze mannen hebben zich uiteraard keurig gedragen. Na het eten bereide Oosthuizen zich in de loungebar voor op het avondje stappen. Al ging voor sommige het licht al uit. Zo gaan de geruchten dat Danny Jonker nog steeds in de loungebar ligt. De Duitse club Naava stond op het programma, deze gigantische club kan 800 man kwijt en kent vele verschillende muziekgenres. Eenmaal in Naava liet Oosthuizen zien waar het vandaan kwam, zo werd er nog indruk gemaakt bij de Duitse schone door onze internationale topscorer Terry. Deze verkondigde dat Oosthuizen net met 3-1 van Hannover 96 gewonnen had. Oosthuizen imponeerde met de achterwaartse fietspomp. Even leek het zo dat Jantijn de ware tegen kwam in Duitsland, maar nadat deze dame zijn bier afpakte was de liefde gauw over. Nadat de pasjes, waarmee betaald moest worden, waren ingeleverd (handige Harrie Jantijn was hem natuurlijk weer kwijt). Werd er koers gezet richting het hotel. Richard die de volgende dag iedereen wakker maakte voor het ontbijt, trof nog vreemde situaties aan. Op de kamer van Lars Wouda en Huub Degeling stond de balkondeur nog open waardoor het kwik naar ongeveer -3 was gedaald.  Lars Wouda lag dan ook met de ijspegels aan ze neus in bed, buiten dat was Huub Degeling spoorloos. Gelukkig vond Richard Huub terug in de kamer van Melvin Wouda en Youri Bol, s’avonds was onze Huub een blokkie om gegaan en zijn kamerpas kwijtgeraakt, aldus Huub. Nadat Richard iedereen bij elkaar had geraapt, konden de mannen fris en fruitig aan het ontbijt beginnen. Na het ontbijt werd er onder leiding van onze chauffeurs Richard Kerkenaar, Eddie Aarse en Danny Kerkenaar koers gezet richting de kantine. De mannen die toch een stuk minder fit terug gingen dan heen, zijn toch allemaal weer veilig thuis gekomen.  Al met al was het een leuk weekend waar de selectie de kans werd geboden om elkaar beter te leren kennen, ook buiten het voetbal. Onze dank gaat daarvoor ook uit naar de mensen die ons deze mogelijkheid hebben geboden. Richard Kerkenaar bedanken wij nog extra voor het organiseren van dit uitje. Natuurlijk ook onze chauffeurs Eddie Aarse,Richard Kerkenaar en Danny Kerkenaar bedankt voor het rijden.

Nieuw Trainersduo Selectie VV Oosthuizen

Nieuw trainersduo aangesteld voor het 1e voetbalelftal van v.v. Oosthuizen

In de afgelopen week zijn door het bestuur en de technische commissie André Teuling en Levent Tekintürk aangesteld als nieuwe trainers voor het 1e voetbalelftal van v.v. Oosthuizen.
Hun aanstelling treedt per direct in en loopt tot en met het einde van het huidige seizoen.

André Teuling

André is een ervaren trainer met het TC-1 diploma. Na enkele jaren zich met name gericht te hebben op zijn werk, gaat hij nu dus weer aan de slag als trainer.
André  is geen onbekende voor v.v. Oosthuizen: eind jaren ’80 was hij al eerder trainer bij onze voetbalclub.

Levent Tekintürk

Levent is een ambitieus, beginnend hoofdtrainer met TC-2 diploma. Hij liep tot voor kort stage bij JOS Watergraafsmeer, waar Sander Middelbeek hoofdtrainer is.
Levent is bereid gevonden ons tot het eind van het seizoen te ondersteunen.  Het nieuwe trainersduo zal bijgestaan worden door assistent-trainers Jeroen Slaghuis en André Jongejans en elftalbegeleider Richard Kerkenaar.

 

Het bestuur en de technische commissie is zeer verheugd met de nieuwe samenstelling van de trainersstaf. Wij heten beide heren bijzonder welkom bij de club en wensen ze veel succes toe!

 

Met vriendelijke groet,

 

Het bestuur en technische commissie v.v. Oosthuizen

Trainingen Jeugd

Donderdag 17 december zijn de laatste trainingen voor de jeugd (F tot en met A, jongens en meiden). 
In principe starten we vanaf 11 januari weer met trainen. 
Uiteraard kunnen trainers met hun team afspreken om eerder te starten in 2016.

Nieuwjaarsreceptie

Beste leden, sponsors en vrijwilligers,

Graag nodig ik u namens het bestuur uit voor de nieuwjaarsreceptie van V.V. Oosthuizen op zaterdag 2 januari 2016.
De nieuwjaarsreceptie vangt aan rond 18:00 uur.
Voorafgaand aan de nieuwjaarsreceptie zullen rond 16:00 uur diverse teams een wedstrijdje van 7 tegen 7 gaan spelen van 30 minuten op het A veld.

Hierdoor houdt u de zondag vrij om de nieuwjaarsduik bij te wonen van onze dames en meiden in het Warder zwembad en wellicht sluit u wel aan bij de nieuwjaarsreceptie bij onze buren, De Zeevangspelers op diezelfde zondag.

Alvast tot ziens,

Eddie Aarse

Voorzitter V.V. Oosthuizen

Dames VVO zetten zich in voor Fight cancer

De meiden en dames van V.V. Oosthuizen zetten zich in voor Fight cancer!

De meiden/dames van de MB1, Dames 1 & Dames 2 duiken op 3 januari 2016 samen het nieuwe jaar in. Dit doen zij om geld op te halen voor de stichting Fight cancer.

Fight cancer is een stichting voor jongvolwassenen (18-45) die fondsen werft voor KWF Kankerbestrijding. Onder het motto ‘Love life. Fight cancer.’ laten zij zien dat de strijd tegen kanker resultaat oplevert.

Vorig jaar was deze actie een groot succes, de dames 1 haalde een bedrag op van 3285,38 euro!! Dit jaar willen de dames/meiden dit natuurlijk overtreffen!

Rond 12 uur duiken de dames/meiden bij het Warder zwembad het IJsselmeer in. Vorig jaar waren er veel toeschouwers en was het erg gezellig, daar hopen wij natuurlijk dit jaar weer op!

Iedereen is van harte welkom om te komen kijken, we maken er een gezellige middag van!!

Wil jij de dames/meiden en hiermee Fight cancer steunen? Dat kan!
Wilt u doneren aan de MB1? Klik hier
Wilt u doneren aan de Dames 1? Klik hier
Wilt u doneren aan de Dames 2? Klik hier

Tot dan!

MB1, Dames 1 & Dames 2 van V.V. Oosthuizen

poster 2016 a

 

Sinterklaasfeest F, E en D-pupillen

Woensdag 2 december komt Sinterklaas naar VV Oosthuizen.

Het Sinterklaasfeest is van 16.00 tot 17.30 inclusief eten voor de F-pupillen .
(ouders graag kinderen op tijd weer ophalen ivm vervolgprogramma)

Van 18.30 tot 20.30 voor de E en D pupillen “Sinterkeezavond”.
Keezborden zijn welkom (voorzien van naam) zodat we allemaal kunnen spelen om mooie prijzen!

 

Er is die middag dan geen trainen voor de F en E.

 

Meld je aan voor de nieuwsbrief