VERZORGER(s) GEZOCHT!!

Blessurebehandelingen via de club:

Als vereniging zijn wij gebaat bij fitte spelers. Als bestuur vinden wij dat wij daarom ook een taak hebben in de zorg voor geblesseerde spelers. Momenteel zijn wij in samenwerking met (sport)fysiotherapeuten van Kernpraktijken Fysiotherapie Beemster bezig om hiertoe een plan uit te werken.

Het plan houdt in dat bij een (vermeende) blessure zo snel mogelijk gemeld en (door een verzorger) een eerste globale analyse wordt gemaakt en er vervolgens contact wordt opgenomen met een fysiotherapeut. De fysiotherapeut beoordeelt of de geblesseerde speler in aanmerking komt voor fysiotherapie, hersteltraining of verzorging. De verdere details volgens op een later moment (begin 2016 is ons streven).

Om dit plan te laten slagen zijn wij dringend op zoek naar één of meerdere verzorgers. Lijkt dit jou iets, laat het dan aan één van de bestuursleden weten. Vanuit de club verzorgen (en vergoeden) wij dan een cursus sportmasseur! Naast het feit dat het natuurlijk hartstikke leuk is om je op deze manier voor de club in te zetten, staat dit ook goed op je CV (voor hen die werkzaam of studerend zijn in de medische- of zorgsector).

Cursus vaarbewijs start weer.

Altijd al een snelle motorboot of waterscooter willen besturen thuis of op vakantie?

In november start weer de jaarlijkse cursus vaarbewijs 1 en 2. Deelname voor iedereen boven 18 jaar, jonger in overleg. In 10 vrijdagavonden wordt u klaargestoomd voor het examen vaarbewijs 1 en voor 2. Het gehele VBO boek wordt besproken en uitgelegd door zeer ervaren trainers van reddingsstation Zeevang te Warder. U kunt zich nu aanmelden!

 

Kosten: €175,-(excl. boek, excl examen)

Start: vrijdag 2e of 3e week november om 19:30

Locatie: IJsvereniging Warder-Oosthuizen te Oosthuizen

Aanmelden via: rmpronk@quicknet.nl

Cursus gaat alleen door bij voldoende aanmeldingen. Nadere informatie wordt per mail verstrekt.

Opbrengsten worden gedoneerd aan Reddingsstation Zeevang te Warder

Grote Club Actie 2015

Beste lotenverkoopsters en verkopers.
Bij deze nog even een herinnering aan de lopende actie. Zorg er voor dat je zoveel mogelijk loten verkoopt in het belang van onze mooie club. Er zijn nog een aantal dagen voordat de inleverdatum er is.
Dus zet nog even je beste beentje voor en probeer nog om loten te verkopen. Mocht je boekje al vol zijn, geen probleem. Er zijn namelijk nieuwe boekjes bijbesteld. Deze zijn bij mij, Marcel Gort, te verkrijgen.
Je zou het ook aan je trainer of coach kunnen vragen.
Daarnaast willen we jullie vragen om de volle boekjes zo snel mogelijk in te leveren op de in de brief vermelde adressen. Doe dit wel uiterlijk op de laatste inleverdag zoals die ook in de brief staat. Dus uiterlijk 31 oktober a.s..
Nog veel succes en zet hem op. (ouders, broers, zussen, oma, opa, buren, kortom iedereen, koop uw loten bij onze jeugdleden en help onze vereniging. Alvast en nogmaals onze dank)
Namens het (jeugd)bestuur
Marcel Gort

Overname Ledenadministratie

Met ingang van 10 oktober zal de ledenadministratie worden verzorgd door Jeep Hamstra. Voor    af- en aanmeldingen, spelerspassen en overschrijvingen kunt u nu bij hem terecht. Er moeten nog wat zaken geregeld worden, zoals nieuwe gegevens op de website. Voor de secretaris zal een nieuw emailadres worden aangemaakt (secretaris@vvoosthuizen.nl), zodat emailadres ledenadministratie@vvoosthuizen.nl alleen gebruikt gaat worden voor de ledenadministratie.

Tevens vragen wij hierbij om wijziging van telefoonnummer, emailadres en verhuizingen ook aan de ledenadministratie door te geven.

De nieuwe gegevens zijn:

Ledenadministratie:

Jeep Hamstra
de Krommert 46
1474 PP Oosthuizen
ledenadministratie@vvoosthuizen.nl
Telefoon: 0299-403592
Mobiel: 06-28093539

 

Het Bestuur

Visie V.V. Oosthuizen, uw input gevraagd

Beste leden van en betrokkenen bij V.V. Oosthuizen,

Sinds de Algemene Ledenvergadering van september 2014 is de samenstelling van het Hoofd- en Jeugdbestuur van V.V. Oosthuizen gewijzigd. Daarnaast hebben we in die zelfde periode een Technisch Coördinator (Johan Rutz) en een Technische Commissie aangesteld met allemaal mensen die al jarenlang aan onze club verbonden zijn.

Iedereen is enthousiast aan de slag gegaan (en is nog steeds enthousiast bezig). Wat gaandeweg echter wel steeds duidelijker werd, was dat er best veel onduidelijk was. Wie is nu eigenlijk binnen onze vereniging waar verantwoordelijk voor, wie informeert wie, welke doelstellingen hebben we als vereniging en wat vinden we belangrijk? Prestatie? Plezier? Gezelligheid? Of dat allemaal of geldt dat niet voor iedereen? En wie bepaalt dat en communiceert dat dan?

Uw bestuur is tot de conclusie gekomen dat het bovenstaande vooral veroorzaakt wordt door een gebrek aan een gezamenlijke visie. Waar staan wij als vereniging nu eigenlijk voor? En dan heb ik het niet alleen, of juist niet alleen over bestuursleden maar zeker ook over u als onze leden en alle vrijwilligers. En, wat mogen we van elkaar verwachten? Wat is onze DNA en wat is onze toegevoegde waarde voor de (lokale) maatschappij?

U ziet, veel vragen. Hierom willen wij als bestuur graag samen met (een aantal van) u aan de slag. De tijd is nu namelijk rijp om samen op zoek te gaan naar het antwoord op bovenstaande (en wellicht andere) vragen.

Binnenkort zullen wij een aantal van u uit diverse geledingen persoonlijk benaderen of u uw bijdrage wilt leveren en met ons mee wilt denken. Jacinta Lieuwes zal namens de KNVB hierbij het proces begeleiden.

Mocht u nu al enthousiast zijn geworden en een bijdrage willen leveren (of eerst meer informatie willen) dan kunt u zich aanmelden bij Mirjam Tolsma via: secretaris@vvoosthuizen.nl

Met vriendelijke groet namens het hoofd- en jeugdbestuur,

Uw voorzitter

Eddie Aarse

F PUPILLEN NIEUWS

Op woensdag 21 oktober is er geen trainen voor alle F pupillen. Dit i.v.m. de herfstvakantie.
Wij, trainers en leiders(ster) wensen jullie een prachtige vakantie toe.

Voetballen en schaatslessen

Geachte voetballende ‘schaats’leden en ouders,

Als jeugdcommissie willen wij u informeren betreffende het volgen van schaatslessen tijdens de voetbalcompetities in 2015 (najaar) en 2016 (voorjaar). Dit om misverstanden te voorkomen

De schaatslessen bij de IJsclub gaan binnenkort weer van start en zullen tot medio maart 2016 duren. De schaatslessen worden gegeven op de zaterdagochtend met de daarbij behorende reistijden.

In het bewaarnummer staat daarover het volgende (www.vvoosthuizen.nl):

Door de K.N.V.B. ingestelde verkorte winterstop, ontstaat er een probleem voor de leden die in de winterperiode willen gaan schaatsen. Immers veel wedstrijden worden gespeeld op tijden dat deze leden ook aan het schaatsen zijn. Het is niet te organiseren dat van week tot week bekeken wordt welke schaatsende spelers wel of niet beschikbaar zijn om te voetballen. Derhalve heeft het bestuur moeten beslissen dat indien je gaat schaatsen in de winterperiode, je vanaf de schaatsperiode niet in competitieverband kunt voetballen.  We doen dit niet om te bereiken dat je niet gaat schaatsen – dat is immers een vrije keuze – maar we willen voorkomen dat onze coördinatoren extra werk hebben bij het steeds opnieuw inpassen van spelers in de teams. Uiteraard kun je wel gewoon meetrainen. Na het schaatsen zullen we trachten je weer in te delen in een willekeurig team.

Wij verzoeken u om de leiders op de hoogte te stellen als uw kind aan de schaatslessen gaat deelnemen. Wij kunnen dan rekening houden met formeren van de teams om aan de voetbalcompetities deel te nemen.

Alvast bedankt voor uw medewerking

De jeugdcommissie

Uitnodiging- Agenda Algemene Ledenvergadering

Graag nodigen we alle leden uit voor de ALV op maandag 21 september a.s. vanaf 20:00 uur.
Het jaarverslag, financiële jaarverslag 2014-2015, begroting 2015, notulen ALV 2014-2015 kunt u hier downloaden.

Download jaarverslag
Download financiële jaarverslag 2014-2015

Download begroting 2015

Download notulen ALV 2014-2015 

Hopelijk mogen we u en jou begroeten, een toelichting geven op het gevoerde beleid en eventuele vragen beantwoorden.
We sluiten de vergadering naar verwachting rond 21:30 af onder genot van een drankje. Eventuele afmeldingen kunt u sturen naar: ledenadministratie@vvoosthuizen.nl

Namens het hoofdbestuur

 

AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING 21 SEPTEMBER 2015

1. Opening en vaststelling agenda
2. Notulen ALV 29 september 2014
3. Jaarverslag
4. Verslag kascontrolecommissie (Pieter Rol en Gerard Sens)
5. Decharge bestuursleden
6. Verkiezing kascontrolecommissie 2015/2016 aftredend Pieter Rol
7. Vaststelling begroting
8. Vaststelling contributie
9. Herverkiezing Bestuurslid  Arie Booij
10. Rondvraag

 

Nieuws van de Webshop

Contactgegevens:

Vanaf heden hebben wij een nieuw emailadres, dit is: webshop@vvoosthuizen.nl

Hier kunt u ook terecht voor vragen, opmerkingen en suggesties. Wij zullen er alles aan doen om uw bestelling spoedig gereed te maken.

 

Openingstijden:              

De webshop is inmiddels in bedrijf en de eerste bestellingen zijn verstuurd of opgehaald.
Hieronder de voorlopige openingstijden dat bestellingen kunnen worden opgehaald, nadat u hierover bericht heeft ontvangen.

  • Zaterdagochtend van 10.00 tot 12.00.
  • woensdagmiddag van 18.30 tot 21.30.
  • Donderdagavond van 19.30 tot 20.30.

Bedrukking van de kleding:       

  1. Bedrukking op kousen is niet mogelijk
  2. Op shorts alleen initialen mogelijk.
  3. Bedrukte kleding kan niet geruild worden.

Uitgifte trainingskleding:

De uitgifte van de gratis trainingsshorts en shirts is zo goed als afgerond. Voor de kinderen die dit nog niet ontvangen hebben is dit besteld.
Het gaat hierbij voornamelijk om de E- en F-pupillen. Zodra de kleding aanwezig, zal dit worden uitgereikt.

F pupillen nieuws

Met ingang van 26 augustus 2015 staan de volgende trainingstijden voorlopig  vast.
Dit in verband met de beschikbaarheid van de trainers op die  tijkdstippen.
F1 en MF trainen om 17.15 uur.
F2 en F3 trainen om 16.45 uur.

We zoeken nog meisjes F pupillen maar ook nog jongens f pupillen om de teams te completeren.

Dringend verzoek!!!

Aanmelden bij Andre Middelbeek tel 403390.

Meld je aan voor de nieuwsbrief