Leden van Verdiensten

Ereleden en leden van Verdiensten

We hebben gekeken welke criteria andere verenigingen gebruiken en in overleg met het bestuur een aantal criteria opgesteld waaraan iemand moet voldoen om als erelid of lid van verdienste in aanmerking te komen.

Wij zijn gaan beoordelen wie actief als vrijwilliger werkzaam is binnen onze vereniging en wat zij doen of hebben gedaan. Ook gebruiken wij deze informatie om vast te leggen hoe lang iemand al actief is en welke werkzaamheden.

We kregen informatie van anderen en moesten putten uit ons eigen archief. Jubileumboeken werden uitgeplozen en we hebben ervoor gekozen om (in) direct informatie te krijgen van de vrijwilligers zelf. Na deze inventarisatie bleek dat een groot aantal vrijwilligers in aanmerking kwam voor een waardering. Het 70e jarig jubileum was een mooi moment om deze vrijwilligers in het zonnetje te gaan zetten. Een combinatie van vrijwilligersavond en jubileumavond zorgde ervoor dat we meer dan 200 (oud)leden, vrijwilligers en andere genodigden op 24 juni 2017 konden begroeten in de kantine.

Anneke Middelbeek, Jan Frikkee werden benoemd als erelid van vereniging. Ook Jos Honkoop, die al in 2009 erelid was geworden, maar bordje nooit had ingeleverd, werd ook geroemd om zijn vele werk en zal ook als erelid de plaats krijgen, die hij verdiend.

Egbert Jansen kreeg een oorkonde Lid Van Verdienste en werd tevens door de KNVB gewaardeerd met een zilveren speld voor zijn vele werk als scheidsrechter voor de KNVB. Daarna reikten Andre Middelbeek en Jeep Hamstra oorkondes Lid van Verdienste uit aan:

Marian Joosten, Jeroen Slaghuis, Tinus Pannekoek, Jan Langereis, Hans Frikkee, Lia van der Leij, Jeroen Petiet, Jack Wouda, Richard van der Leij, Nico Draaijer en Marcel Weenink.

Opvallend is het aantal “jongeren” onder deze groep. Maar uit inventarisatie bleek dat ze vaak al vanaf hun 18e jaar in meerdere functies actief zijn geweest.

We konden terugkijken op een geslaagde avond met zoveel nieuwe ereleden en leden van verdienste. Echter niet iedereen kon er 24 juni bij zijn, dus zijn op de Algemene Ledenvergadering van 25 september de laatste waarderingen uitgereikt. Klaas Schoute werd benoemd tot erelid en zijn vrouw Jentien als lid van verdienste.

Fred Modder werd lid van verdienste en kreeg van de KNVB ook de zilveren speld voor al zijn fluiten van wedstrijden voor de KNVB en onze vereniging.

Ook waren we er achter gekomen dat Loek Petiet ten onrechte niet was gewaardeerd op 24 juni. Door zijn gezondheid moest hij 3 jaar geleden stoppen, maar heeft zich ook zeer vele jaren ingezet voor de club, dus kwam hij ook zeker in aanmerking voor een waardering. Dus we waren blij ook Loek als lid van verdienste te kunnen benoemen.

We kunnen trots zijn op alle vrijwilligers bij onze verenging en danken hierbij iedereen voor hun inzet en werk voor de club. Iedereen is belangrijk en voor degenen, die zich langer inzetten, is een waardering op zijn plaats. We kunnen trots zijn op deze vrijwilligers en daarom nu ook aandacht voor hen op onze website.

Commissie waarderingen

Andre, Arian en Jeep

 

Leden van verdiensten Sinds
Nico Draaijer 2017
Hans Frikkee 2017
Egbert Jansen 2017
Marian Joosten 2017
Jan Langereis 2017
Lia van der Leij- van Dijk 2017
Fred Modder 2017
Richard van der Leij 2017
Tinus Pannekoek 2017
Jeroen Petiet 2017
Jentien Schoute-Kwadijk 2017
Marcel Weenink 2017
Loek Petiet 2017
Jeroen Slaghuis 2017
Jack Wouda 2017

Foto leden van verdiensten van linksboven: Jack Wouda, Marian Joosten, Hans Frikkee, Richard van der Leij, Jan Langereis,
Fred Modder, Jentien Schoute-Kwadijk, Jeroen Petiet, Loek Petiet, Marcel Weenink

Niet op de foto: Nico Draaijer, Egbert Jansen, Lia van der Leij-van Dijk, Tinus Pannekoek en Jeroen Slaghuis.

 

 

 

 

 

Meld je aan voor de nieuwsbrief