Ere-leden

Ereleden V.V. Oosthuizen Erelid sinds
De heer Piet Ossebaar 1969
De heer Gerrit Glandorf 1979
De heer Bertus Pol 1987
De heer Willem Jonkman 1987
De heer Jaap Kluft 1987
De heer Henk Weenink 1987
De heer Siem Klaver 1987
De familie Cees en Annie Joosten 1987
De heer Arie Haan 1987
De heer Jan Broertjes 1987
De heer Theo Taman 1999
De heer Jaap Blasweiler 2005
De heer Arian Ossebaar 2007
De heer Sipke Adema 2008
De heer André Middelbeek 2013
De heer Jeep Hamstra 2014

Bovenstaande mensen hebben zich jarenlang vrijwillig en onvoorwaardelijk ingezet voor onze voetbalvereniging. Altijd stonden zij klaar om op vele gebieden handen uit de mouwen te steken, hebben bijzondere prestaties geleverd voor onze vereniging en heeft deze opgebouwd tot de prachtige vereniging die het nu is.

Tot erelid worden benoemd personen, die bijzondere verdiensten hebben jegens de vereniging, dan wel op wier binding met de vereniging als erelid bijzonder prijs wordt gesteld.

Iemand kan tot erelid worden benoemd door de Algemene Ledenvergadering met ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen van de ter vergadering aanwezige leden:

Op voordracht van het bestuur, of

Op voordracht van een aantal leden.

Wij zijn onze ereleden zeer dankbaar,
V.V. Oosthuizen

Hoofdbestuur

 

Ereleden-2

Enkele ere-leden van linksboven met de klok mee:

Theo Taman
Bertus Pol
Jeep Hamstra
Sipke Adema
André Middelbeek
Willem Jonkman
Arian Ossebaar
Gerrit Glandorf

 

 

 

 

Meld je aan voor de nieuwsbrief